ประมวลภาพ พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

ประมวลภาพ พิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ประจำปีพุทธศักราช 2564

ในวาระสำคัญที่โรงเรียนครบ ๔๓ ปี อันเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในเกียรติยศของสถาบัน และเพื่อเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง

และเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ คณะผู้บริหาร ข้าราชการครู

 และบุคลากร วันที่ 02 เมษายน พ.ศ.2564

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม