ขั้นตอนการมอบตัวสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

ขั้นที่ 1 กรอกรายละเอียดการมอบตัวในระบบ  คลิก !!  (พิมพ์เอกสารดังกล่าวมาในวันมอบตัว)

ขั้นที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสารการมอบตัว คลิก!! (พิมพ์เอกสารดังกล่าวและกรอกรายละเอียดนำมาในวันมอบตัวถ้าไม่สะดวกสามารถมารับเอกสารดังกล่าวได้ที่รร.)