โรงเรียนราชวินิต มัธยม ขอขอบคุณศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19 ให้แก่คณะครู และบุคลากร

chu3

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ขอขอบคุณ

ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4

และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ตลอดจน บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกท่าน เป็นอย่างสูง

ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19 ให้แก่คณะครู และบุคลากร โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ 24 พฤษพาคม 2564

ณ ศูนย์บริการวัคซีน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 4

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น