ขั้นตอนการยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อขอรับเอกสารทางการศึกษา

เอกสารที่สามารถยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อรับเอกสารได้แก่

1) ปพ.7 ใบรับรองผลการเรียน

 2) ใบรับรองสถานภาพนักเรียน

3) สำเนา ปพ. 1

ขั้นตอนการขอเอกสาร

  1. กรอกข้อมูลแบบคำร้องผ่านระบบออนไลน์เพื่อขอเอกสารทางการศึกษาผ่านลิงก์ https://forms.gle/U6CfNKeH3MffMSQV9
  2. รับเอกสารได้หลังจากยื่นแบบคำร้องผ่านระบบออนไลน์แล้ว 7 วัน
  3. ในวันที่มารับเอกสาร ให้ติดต่อชำระค่าธรรมเนียมการออกเอกสารที่งานการเงิน โรงเรียนราชวินิต มัธยม
  4. ในวันที่มารับเอกสาร ให้นำรูปถ่ายปัจจุบันของนักเรียนขนาด 3×4 เซนติเมตร จำนวนเท่ากับจำนวนฉบับของเอกสารที่ขอ เช่น ขอรับ ปพ.7 1 ฉบับ ต้องเตรียมรูปถ่าย 1 รูป เป็นต้น พร้อมหลักฐานการชำระเงินติดต่อรับเอกสารที่งานทะเบียนวัดผล โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ตัวอย่างเอกสารที่สามารถยื่นคำร้องออนไลน์เพื่อรับเอกสาร

ตัวอย่าง ปพ.7 ใบรับรองผลการเรียน

ตัวอย่าง ปพ.7 ใบรับรองผลการเรียน

ตัวอย่าง ใบรับรองสถานภาพนักเรียน

ตัวอย่าง ใบรับรองสถานภาพนักเรียน

ตัวอย่าง สำเนา ปพ.10001

ตัวอย่าง สำเนา ปพ. 1

 

สแกน

สแกนเพื่อยื่นคำร้องขอเอกสาร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น