ประมวลภาพ วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ โรงเรียนราชวินิต มัธยม ขอมุทิตาคารวะ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564

ประมวลภาพ งาน วันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ขอมุทิตาคารวะ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2564 ดังนี้

1. คุณครูกัญญนก      นรรัตตกุล
(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ)
2. คุณครูพิชญา           พันธรักษ์
(กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม)
3. คุณครูศรัณยา   พิพัฒน์วัฒนา
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
4. คุณครูอัญชุลี      ศรีพุทธางกูร
(กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
5. นายสุวรรณ์           ปิยากรสกุล
(นักพัฒนา)

เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2564

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น