การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Appraisal : PA)

ประมวลภาพ การอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หัวข้อ การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Appraisal : PA) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/๑๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ขึ้น

โดยกำหนดให้ข้าราชการครูจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Appraisal: PA) เริ่มตั้งแต่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นต้นไป เพื่อให้การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางานเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ของ สำนักงานก.ค.ศ. โรงเรียนราชวินิต มัธยม จึงจัดการอบรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หัวข้อ “การจัดทำข้อตกลงการพัฒนางาน (Performance Appraisal: PA)”

เมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน พ.ศ.2564

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น