การปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2564 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564

เมื่อวันที่ 16  ธันวาคม พ.ศ.2564

ณ ห้องพระอัศวราช

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น