รายงานผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รายงานผลการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการ์ณการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ของโรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โรงเรียนกลุ่มที่ 2 สังกัด สพม.กพ 1

เมื่อวันที่ 20  ธันวาคม พ.ศ.2564

ณ ห้องพระอัศวราช

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น