การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2565-2569

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2565-2569 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันคิดวิเคราะห์สภาพของโรงเรียน (SWOT)

และร่วมกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โดยมี ท่าน วรสิทธิ์ ญวนพลอย ผู้อำนวยการ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้การอบรม

เมื่อวันที่ 22 มกราคม พ.ศ.2565

ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น