การบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง โรงเรียนราชวินิต มัธยม กับ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา

การบันทึกข้อตกลง (Memorandum of Understanding: MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระหว่าง โรงเรียนราชวินิต มัธยม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑

กับ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๑

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2565

ณ ห้องพระอัศวราช

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น