คณะผู้บริหารโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นเกียรติร่วมงาน เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนวัดสาขลา

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจเเละสังคม พร้อมด้วย นายภุชพงค์ โนดไธสง

เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และคณะลงพื้นที่เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนวัดสาขลา ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์

จ.สมุทรปราการโดยมีนายเจนเจตน์ เจนนาวิน รองผู้ว่าราชการ จ.สมุทรปราการนายขจิตเวช แก้วน้อย นายอำเภอพระสมุทรเจดีย์ นางสาวไพลิน เทียนสุวรรณ

สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นายชาตรี อ่วมสอาด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกลือ นายทศพร ถือพุดชา ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษา สมุทรปราการ เขต 1

ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิตมัธยม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมงาน โดยมี นายวรสิทธิ์ ญวนพลอย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสาขลา ให้การต้อนรับ

คณะนายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่วันนี้ เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่จะนำพาประเทศไทยก้าวสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา

มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจรากฐานของประเทศให้เข้มแข็งและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลก

และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ.2565

ณ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

ตำบลนาเกลือ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น