ประมวลภาพ พิธีหล่อเที่ยนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพ พิธีหล่อเที่ยนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

โรงเรียนราชวินิตมัธยมได้จัดกิจกรรม “พิธีหล่อเทียนพรรษา” ประจำปีการศึกษา 2565  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนเห็นคุณค่าของประเพณีที่ดีงาม สมควรที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะได้ช่วยกันรักษาประเพณีนี้ไว้ให้คงอยู่สืบไปชั่วกาลนาน การหล่อเทียนพรรษาเป็นประเพณีที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่มีมาแต่ครั้งโบราณกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พิธีหล่อเทียนจัดเป็นพระราชกุศลและเป็นงานบุญทั่วไปของชาวบ้าน โดยจะกำหนดจัดงานราชพิธีหล่อเทียนขึ้นในเดือน ๘ ของทุกปี อานิสงส์ของการหล่อเทียนหรือถวายเทียนพรรษาแก่พระภิกษุ ถือกันว่าจะทำให้เป็นผู้มีปัญญาดีเจริญก้าวหน้า เหมือนดังแสงเทียนที่สว่างในยามค่ำคืน ซึ่งพระภิกษุสมัยก่อนใช้เป็นแสงสว่างในการอ่านหนังสือธรรมะและประกอบกิจของสงฆ์ โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานการหล่อเทียนพรรษาในครั้งนี้ ซึ่งทางโรงเรียนราชวินิตมัธยมจะนำเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เพื่อเป็นพุทธบูชาต่อไป

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565

ณ โรงเรียน ราชวินิตมัธยม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น