ประมวลภาพ พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

ประมวลภาพ พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565

ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากร ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565 เพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของชาวไทยที่ศิษย์ให้ความเคารพเทิดทูนครูบาอาจารย์ผู้ถ่ายทอดวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ ด้วยความรักความปรารถนาดีและให้ครูได้มีจิตสำนึกยึดมั่นในอุดมการณ์ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นหลักในการปฏิบัติ โดยนักเรียนได้มีส่วนร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการจัดพานในพิธีไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญู เคารพนอบน้อม และระลึกถึงพระคุณของครูอาจารย์ พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างครู และลูกศิษย์ รวมถึงยังแสดงความสามัคคีในหมู่คณะ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2565

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนราชวินิตมัธยม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น