กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ออนไลน์) กับโรงเรียน Hua Yi Secondary School

วันที่ 19 กันยายน 2565 โรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยมี ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม (ออนไลน์) กับโรงเรียน Hua Yi Secondary School ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคู่สัมพันธ์ ภายใต้โครงการค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ (STEP Camp : Singapore – Thailand Enhanced Partnership) เพื่อสร้างมิตรภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่งเสริมเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้ง 2 โรงเรียน

083CDFEE-649D-4B21-B8EF-B911FEDF535FC141A48F-433F-41DA-A1C6-F469A64CA63AEE7EEC95-8E52-40E0-8772-0E6A5EBC697B2FF3F202-753A-46F9-87E6-162CC7C7EDCBAB5790AB-5804-48DF-ADEA-CF9200BA412B6511519B-8A89-4525-84B5-C3D7BA0847C9CD00FAB3-259E-464F-A383-A1B95EE29D0C205A1497-14CA-4407-AFC7-B14063E2F9B8

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น