ประมวลภาพ การประชุมติดตามการบริหารจัดการการศึกษาและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

ประมวลภาพ  การประชุมติดตามการบริหารจัดการการศึกษาเพื่อขับเคลื่อน

การดำเนินผลประเมินไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาการวัดและ

ประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา

โรงเรียนราชวินิตมัธยม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น