ประมวลภาพ กิจกรรมกตเวทิตากษิณาสมัย ครู ดนัย ถึกไทย ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ

ประมวลภาพ กิจกรรมกตเวทิตากษิณาสมัย ครู ดนัย ถึกไทย

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา พลศึกษา ผู้เกษียณอายุราชการ

เมื่อวันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

โรงเรียนราชวินิตมัธยม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น