การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566

ลำดับ
รายการ
หมายเหตุ
1
ปฎิทินการรับสมัครนักเรียน เพื่อศึกษาต่อโรงเรียนราชวินิต มัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2566**คลิกที่นี่**
2
ประกาศ การรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566**คลิกที่นี่**
3
ประกาศ การรับนักเรียน ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Program) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566**คลิกที่นี่**
4
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566**คลิกที่นี่**
5
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2566**คลิกที่นี่**
6
ประกาศ การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 **คลิกที่นี่**
7
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ของโรงเรียนราชวินิต มัธยม (โรงเรียนเดิม)**คลิกที่นี่**
8
ประกาศ การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนปกติ ( นักเรียนที่จบชั้น ม.3 จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา 2566**คลิกที่นี่**

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น