ประกาศโรงเรียน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติด้านวิชาการ สำหรับครูและนักเรียน ปีการศึกษา2566

ลำดับ
ประกาศเรื่อง
หมายเหตุ
1
ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง แนวปฏิบัติการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการเรยีนรู้ ประจำภาคเรียนและปีการศึกษา**คลิกที่นี่**
2
ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดครูเข้าสอนแทน**คลิกที่นี่**
3
ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง แนวปฏิบัติการเข้าห้องเรียนและการออกจากห้องเรียนของครูผู้สอน**คลิกที่นี่**
4
ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบและประเมินผลการเรียนรู้ (สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา)**คลิกที่นี่**
5
ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการสอบวัดผลและประเมินลการเรียนรู้ (สำหรับนักเรียน)**คลิกที่นี่**
6
ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง แนวปฏิบัติกรณีนักเรียนเข้าสอบสายและขาดสอบ (กลางภาคและปลายภาค)**คลิกที่นี่**
7
คู่มือการบริหารจัดการและปฏิบัติงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ 2566 **คลิกที่นี่**

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น