กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม กับโรงเรียน Hua Yi Secondary School ณ ประเทศสิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม พ.ศ.2566 โรงเรียนราชวินิต มัธยม โดยมี ดร.เทพฤทธิ์ ยอดใส ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูกลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนราชวินิต มัธยม เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม กับโรงเรียน Hua Yi Secondary School ณ ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคู่สัมพันธ์ ภายใต้โครงการค่ายเยาวชนไทย – สิงคโปร์ (STEP Camp : Singapore – Thailand Enhanced Partnership) เพื่อสร้างมิตรภาพ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และส่งเสริมเชื่อมความสัมพันธ์ของทั้ง 2 โรงเรียน2C15A593-8664-4B82-9581-B98FFCDB2019 CC1141FA-806F-449D-845C-B2501790D543 9D205DCD-20D8-4EED-8BF4-68BFCEAC64A4 26330696-8E14-449D-844A-D22944585C81 3D275B63-89BC-4641-B2ED-5E1ABAEBE2D5 133F2789-8AAA-480C-B4EB-C748004D7CAC CFCBEB5F-57A8-4D59-A465-252CE143186F B59D8DD3-EF11-4F8A-947F-27764B47E242 DF2DF9F3-61E8-47D7-A8D5-35E01B7E7E03 6031022F-182A-4675-B7AB-B7B330ED6054 F989E0D5-E86B-4F64-B9A1-2DBD6B922098 A4344E33-5F9E-444F-A888-CCC71F656322 1FA730DB-811A-4924-9D49-2CDF2113D6EC 4A14842D-70E3-430F-8D0B-E884523625A2 4F616695-D8A6-4B9D-96AF-D7FFAE9C0200 E17D6B66-403F-497F-B263-A81586CA3A7D 18171BC6-10ED-4D01-81D4-221318A614E2 529B8D51-F6AA-4D0D-B1DB-9C0D808AC592 764D7702-5AE8-4D02-AF4F-6EF1C820FC44 6E87B630-6EB2-4981-A95D-FD383B309CCB EB4A44A9-9585-4C0C-84DE-A5134E072EAE 3F3AAEE1-DB9A-4C84-8D20-AD3C1EA0D863 7BE2E85E-EAB6-4590-9D57-ECA5F62B4CA8 820C8E49-CEE5-4A68-AA76-2E37CE2B0C7A 0BF0E343-F4A6-48EB-BFB8-EE1AF45963D4 B2870DF3-3688-42BF-B66A-A66F26EABE2E 0FFC6784-AA93-4087-9BB6-DE34934095A1 CC49B511-587D-4385-9284-F8E12CED9CEC 3ABECAA5-3423-43DE-A255-FB80D8125E11 FA19F51A-DE72-47B5-AF2D-4CE8D49411CD 3D6D34D7-B1AF-447D-A324-08431EC51182 8860D2F9-428B-44B3-8212-796D4D6BCD77 D6FAA941-2A8D-42A4-B502-6C4765A2556A F0E4BA28-DB16-482C-BA89-109DED92B700 A2F8A907-E68C-41F0-B4FD-0B84E98E2C9B

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น