กิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนภาษาเข้มข้น ห้องเรียนภาษาจีน และกิจกรรมห้องเรียนเสริมสร้างความเป็นไทยโครงการห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

เมื่อวัน ศุกร์ ที่ 2

Read more

กิจกรรมต้อนรับกลับสู่รั้ว ขาว-กรมท่า นายคณพัฒน์ ตันทิกุล ม.6/1 เดินทางกลับจากการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม (11 เดือน) ณ ประเทศเยอรมนี

Read more