ประกาศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมปรับปรุงหน้าต่าง พื้นและฝ้า และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเฉลิมพระเกียรติ

Read more

ประกาศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์พร้อมสิทธิ์การใช้ระบบ ICT GIFTED ด้วยวิธีการทาง อิเล็กทรอนิกส์

Read more