ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)

ประมวลภาพ การอบรมเชิ

Read more

ประมวลภาพ การประชุมติดตามการบริหารจัดการการศึกษาและประเมินผลในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน (Assessment for Learning)

ประมวลภาพ  การประชุม

Read more

ประมวลภาพ การอบรมพัฒนาข้าราชการและบุคลากร แนวทางการจัดทำ แผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2566

การอบรมพัฒนาข้าราชกา

Read more

ประมวลภาพการประชุมแนวทางการประเมินผลการพัฒนางาน ตามข้อตกลง Performance Agreement : PA

  ประมวลภาพ ประมวลภา

Read more

ประมวลภาพ พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕

  ประมวลภาพ พิธีถวาย

Read more

ประมวลภาพ กิจกรรมบริการทางวิชาการโดยใช้เกมส์ด้านการบริหารจัดการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ

ประมวลภาพ กิจกรรมบริ

Read more