รายชื่อนักเรียนกลุ่ม A และกลุ่ม B ที่ประสงค์มาเรียนแบบ Onsite และเรียนแบบ Online

รายชื่อนักเรียนกลุ่ม A และกลุ่ม B ที่ประสงค์มาเรียนแบบ Onsite และเรียนแบบ Online

เมนูด่วน-ม1-1024x340 เมนูด่วน-ม2-1024x340 เมนูด่วน-ม3-1024x340
เมนูด่วน-ม4-1024x340 เมนูด่วน-ม5-1024x340 เมนูด่วน-ม6-1024x340
หมายเหตุ   รายชื่อนักเรียนดังกล่าวจะมีการอัพเดทข้อมูลในแต่ละวันผ่านระบบอัตโนมัติ ตามที่โรงเรียนได้รับแจ้งจากผู้ปกครอง
หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นให้ติดต่อผ่านครูที่ปรึกษาของนักเรียน หรือหมายเลขโทรศัพท์ 02-282-7897