บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
IMG_6902
นายศิริชัย ประดิษฐ
หัวหน้ากลุ่มสาระ

IMG_6904
นายธีรวัฒน์   จานแบน
IMG_6882
น.ส.สุชาวดี บุญโยม
IMG_6844
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ พอสอน
IMG_6906
นายเอกภพ สุริยเลิศรัตน์

IMG_6908
ว่าที่ ร.ต.จักรกฤษณ์ พอสอน