ดาวน์โหลดเอกสาร

แบบฟอร์ม/เอกสาร 
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง 2564Download
แบบฟอร์มไปต่างประเทศDownload
แบบฟอร์มใบลาDownload
แบบฟอร์มทำบัตรข้าราชการDownload
แบบฟอร์มคำร้องสิทธื์รักษาพยาบาลDownload
แบบฟอร์มคำร้องปรับเพิ่มวุฒิ หรือปรับเน้นตามวุฒิDownload
แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือรับรองDownload
แบบฟอร์มขอใช้สถานที่Download
แบบฟอร์มขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างDownload
แบบฟอร์มขอเปลี่ยนเวรรักษาการณ์Download
แบบฟอร์มขออนุญาตออกนอกเขตDownload
แบบฟอร์มขอลาออกลูกจ้างชั่วคราวDownload