โรงเรียนราชวินิต มัธยม เปิดเรียนและจัดการเรียนการสอน แบบชั้นเรียน (Onsite) ระยะที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป)

ประกาศเปิดภาคเรียน 2-2564 (ระยะที่2)1

ประกาศเปิดภาคเรียน 2-2564 (ระยะที่2)2

ประกาศเปิดภาคเรียน 2-2564 (ระยะที่2)3

คู่มือ แนวทางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2.64

ดาวน์โหลดคู่มือแนวทางการจัดการเรียนการสอนระยะที่ 2 คลิกที่นี่

การเปิดเรียน 1 ธ.ค1333 × 825

แนวปฏิบัติ ระยะที่ 2

ปฎิทินการเรียน 1

ปฎิทินการเรียน 2