ประกาศ สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑)ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชายชั้นล่าง

ประกาศ สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป(๗๒.๑๐.๑๕.๐๑)

ปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำชายชั้นล่าง