บุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

 

สายธวานายสายธวา อาบรัมย์
หัวหน้ากลุ่มสาระ


นายพิชัย สว่างชัย หัวหน้ากลุ่มสาระนายพิชัย สว่างชัย กกกกกนายดนัย ถึกไทย นางวสันต์ บุระมินายวสันต์ บุระมิ qqqนายพัชรากร วรรณจงคำ

ธีรวัฒน์นายธีรวัฒน์   จานแบน