วิดีโอโรงเรียนราชวินิต มัธยม ทำกิจกรรม ร.น.ม. ร่วมใจ สำนึกในพระหากรุณาธิคุณ (แปรอักษร)

คลิกเพื่อชมวิดีโอ

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ทำกิจกรรม ร.น.ม. ร่วมใจ สำนึกในพระหากรุณาธิคุณ (แปรอักษร)