ภาพบรรยากาศ การประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๐

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ และ ๕ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพบรรยากาศการประชุมผู้ปกครองนักเรียนและรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และ ๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม