VDO ประมวลกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก

VDO กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนราชวินิตมัธยม ภายใต้คอนเซปต์ Tobacco A Threat to Development : บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา