รวมภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ณ ค่ายลูกเสือรัศมี แคมป์ จังหวัดสระบุรี

รวมภาพกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ณ ค่ายลูกเสือรัศมี แคมป์ อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑img_0900

img_0725

img_1050

 

กล้องฝ่ายโสตฯ วันที่ ๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องฝ่ายโสตฯ วันที่ ๒

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องฝ่ายโสตฯ วันที่ ๓

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องกองร้อยพิเศษ

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม