กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้านขนมไทย

กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะด้านขนมไทย ณ ห้องคหกรรม โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม