ภาพการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster)

ภาพการตรวจเยี่ยมสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการส่วนกลาง

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Cluster)

ณ ห้องพระอัศวราช โรงเรียนราชวินิต มัธยม

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

กล้องฝ่ายโสต 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

กล้องฝ่ายโสต 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม