รูปภาพ กีฬาภายในโรงเรียน ราชวินิต มัธยม

รูปภาพ  กีฬาภายในโรงเรียน ราชวินิต มัธยม

 วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม