รูปภาพ ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในรายการต่างๆ

รูปภาพ  ผู้อำนวยการมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันในรายการต่างๆ

ให้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย , กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

 วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม