รูปภาพ งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๓ ช่วงค่ำ

รูปภาพ งานเกษียณอายุราชการ ๒๕๖๓ ช่วงค่ำ

 วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม