การเรียนรู้การฝึกภาคสนามผ่านระบบออนไลน์ ทดแทนการฝึกภาคสนาม ของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

การเรียนรู้การฝึกภาคสนามผ่านระบบออนไลน์ ทดแทนการฝึกภาคสนาม ของ นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2563

ระบบจะเปิดให้รับชมได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.00 เป็นต้นไป จนถึงวัน 14 มีนาคม 2564 (เวลาปิดระบบจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง) สามารถรับชมได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Link สำหรับการรับชมวีดิทัศน์ กรุณาคลิก ⬇️ https://gdcc.tdc.mi.th/WebNST/login.jsp

 

ขั้นตอนการรับชมวีดิทัศน์การเรียนรู้การฝึกภาคสนามผ่านระบบออนไลน์ทดแทนการฝึกภาคสนามของ นศท.ชัเนปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา2563

1️⃣ คลิกลิงค์ที่ได้รับใน LINE กองร้อย

2️⃣ ใส่หมายเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

3️⃣ ใส่วันเดือนปีเกิด 8 หลัก

4️⃣ เมื่อใส่ข้อมูลครบแล้วคลิก login (เมื่อ login เข้ามาแล้วชื่อผู้เข้าใช้ระบบจะต้องขึ้นเป็นชื่อของ นศท. เท่านั้น)

5️⃣ คลิกที่รูปภาพการเรียนรู้การฝึกภาคสนามผ่านระบบออนไลน์

6️⃣ รับชมให้ครบทุกตอน เก็บข้อมูลเพื่อทำการประเมินหลังการรับชมวีดิทัศน์กิจกรรมทดแทนการฝึกภาคสนามต่อไป

รับชมวีดิทัศน์การเรียนรู้การฝึกภาคสนามผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 1-14 มี.ค.64 หลังจากนั้นให้ นศท.เตรียมทำแบบประเมินผลเมื่อได้รับแจ้งจาก รร.รด.ศศท.