ภาพบรรยากาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 9 มีนาคม 2565 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

บรรยากาศ การรับสมัคร

Read more

คณะผู้บริหารโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นเกียรติร่วมงาน เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนวัดสาขลา

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุส

Read more

การบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง โรงเรียนราชวินิต มัธยม กับ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา

การบันทึกข้อตกลง (Me

Read more

ขั้นตอนและรูปแบบการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คลิกอ่านรายละเอียดที

Read more

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ณ สนามสอบ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

การทดสอบทางการศึกษาร

Read more

โรงเรียนราชวินิต มัธยม ขอแสดงความยินดีกับ คุณครูมาลิสา เลิศพฤกษ์พนา เนื่องในโอกาสบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา

Read more

ตรวจเยี่ยมสถานที่และให้ข้อแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมการจัดสนามสอบภาค ก และ ภาค ข ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

ให้การต้อนรับ ท่าน ด

Read more

การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา ประจำปี 2565-2569

การจัดอบรมเชิงปฏิบัต

Read more