วงดนตรีไทย ราชวินิต มัธยม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนฯ การประกวด วงมโหรี รายการ “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ประจำปีพุทธศักราช 2558

วงดนตรีไทย ราชวินิต

Read more