รูปภาพ พิธีรับประกาศนียบัตร มัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

รูปภาพ พิธีรับประกาศ

Read more

รูปภาพการปฐมนิเทศครูผู้ช่วยและการบรรยายพิเศษ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะเลื่อนวิทยฐานะ

รูปภาพการปฐมนิเทศครู

Read more