กิจกรรมการเวียนเทียน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

กิจกรรมการเวียนเทียน ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ภาพจากชมรม IT กล้อง 1

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 2

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ภาพจากชมรม IT กล้อง 3

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม