โรงเรียนราชวินิต มัธยมเปิดการเรียนการสอนแบบ on-site วันแรก

ประมวลภาพ  โรงเรียนราชวินิต มัธยมเปิดการเรียนการสอนแบบ  on-site วันแรก

โดยทางโรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักตาม 6 มาตรการหลักและ 6 มาตรการเสริมที่ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาให้และที่เน้นเป็นหัวใจสำคัญคือการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย 100% ล้างมือบ่อยๆ

  รักษาความสะอาดของโรงเรียนทุกจุด และการจัดการเรียนการสอนแบบ Small bubble คือการจัดการเรียนการสอนแบบเป็นกลุ่มขนาดเล็กลดการรวมกลุ่ม ที่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการเรียนการสอนแบบ  on-site จากคณะกรรมการควบคุม

โรคติดต่อจังหวัด เนื่องจากเป็นนักเรียนที่มีความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2564

ณ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

คลิกเพื่อดูรูปภาพเพิ่มเติม

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น