การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ มัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

ลำดับ
รายละเอียด
หมายเหตุ
1
ปฏิทินรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อโรงเรียนราชวินิต มัธยม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565 **คลิกที่นี่**

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับ
ประกาศเรื่อง
หมายเหตุ
1
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program : EP) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ **คลิกที่นี่**
2
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ **คลิกที่นี่**
3
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ **คลิกที่นี่**
4
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ **คลิกที่นี่**

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับ
ประกาศเรื่อง
หมายเหตุ
1
การรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนราชวินิต มัธยม (โรงเรียนเดิม) **คลิกที่นี่**
2
การรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แก้ไขเพิ่มเติม)**คลิกที่นี่**แก้ไขเพิ่มเติม (วันที่ 07/02/2565)
3
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕**คลิกที่นี่****NEW**
4
การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ห้องเรียนปกติ (นักเรียนที่จบชั้น ม.๓ จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕**คลิกที่นี่****NEW**
5
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนต่อชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทห้องเรียนพิเศษ และห้องเรียนปกติ ตามโครงสร้างแผนการเรียน**คลิกที่นี่****NEW**

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น