ประชาสัมพันธ์ การเข้าร่วมกิจกรรมคลิปวิดีโอ และโปสเตอร์ดิจิทัล เรื่อง แนวคิดด้านการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

67545

ขอเชิญชวนนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมการคัดเลือกคลิปวิดีโอ และดิจิทัลโปสเตอร์ ในการนำเสนอและแสดงออกถึง แนวคิดด้านการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ได้จัดกิจกรรมคัดเลือกคลิปวิดีโอ ในธีม “IP and Youth : Digital Enforcement, Innovating for Better Future”
และดิจิทัลโปสเตอร์ในธีม “Respecting Intellectual Property Rights in Midst of the Pandemic to Protect MSMEs”
เพื่อนำผลงานตัวแทนประเทศไทยส่งเข้าประกวดในระดับภูมิภาคอาเซียนร่วมกับเครือข่ายผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องปราม
การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในอาเซียน (ANIEE)

ส่งผลงานได้ทาง QR Code ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. – 7 ส.ค. 2565

รายละเอียดโครงการ
https://drive.google.com/drive/folders/1zA3LXRmHaZ4obU7v4-s1qA3ictsA6sFq

ใบสมัครส่งผลงานวิดีโอ
https://forms.gle/gAjM8ppwzDdHvrnS7

ใบสมัครส่งผลงานโปสเตอร์

https://forms.gle/Q6cMWBFi5GPs6fdi6

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น