ประมวลภาพ การประชุมกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์ ครั้งที่ 1/2565

ประมวลภาพ การประชุมกลุ่มโรงเรียนในพระบรมราชูปถัมภ์

ครั้งที่ 1/2565

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565

ณ ณ ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี (ห้องโสตฯ)
โรงเรียนราชวินิต มัธยม

เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น