ประกาศโรงเรียนราชวินิต มัธยม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน

Read more

ภาพบรรยากาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 10 มีนาคม 2565 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

บรรยากาศ การรับสมัคร

Read more

ภาพบรรยากาศ การรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 9 มีนาคม 2565 โรงเรียนราชวินิต มัธยม

บรรยากาศ การรับสมัคร

Read more

คณะผู้บริหารโรงเรียนราชวินิตมัธยมเป็นเกียรติร่วมงาน เปิดศูนย์ดิจิทัลชุมชนโรงเรียนวัดสาขลา

นายชัยวุฒิ ธนาคมานุส

Read more

การบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระหว่าง โรงเรียนราชวินิต มัธยม กับ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา

การบันทึกข้อตกลง (Me

Read more

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 ณ สนามสอบ โรงเรียนราชวินิต มัธยม

การทดสอบทางการศึกษาร

Read more

ขอเชิญนักเรียนทุกระดับชั้น มาใช้สิทธิใช้เสียง เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนักเรียนทุกระด

Read more