วิดีทัศน์บรรยากาศ การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและรับรายงานตัวเข้าเป็น นศท. พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การกำลังสำรอง วิภาวดี รังสิต

วิดีทัศน์บรรยากาศ กา

Read more

ภาพกิจกรรมการนำนักเรียนให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ภาพกิจกรรมการนำนักเร

Read more