วงดนตรีไทย ราชวินิต มัธยม ได้รับรางวัล ชนะเลิศ ถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนฯ การประกวด วงมโหรี รายการ “ประลองเพลง ประเลงมโหรี” ประจำปีพุทธศักราช 2558

วงดนตรีไทย ราชวินิต

Read more

ยินดีกับโรงเรียนราชวินิต มัธยมได้รับการคัดเลือกสถานศึกษาดีเด่นทางวัฒนธรรม ด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ระดับจังหวัด/เขตกรุงเทพมหานคร

ประกาศกรมส่งเสริมวัฒ

Read more