กิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนภาษาเข้มข้นและห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนราชวินิต มัธยม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาห้องเรียนภาษาเข้มข้นและห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ให้กับนักเรียนห้องเรียนภาษาจีนเข้มข้น (Intensive Chinese Program) ม.๑/๒ ๒/๒ และ ๓/๒ จำนวน ๑๒๘ คน นักเรียนห้องเรียนภาษาอังกฤษเข้มข้น (Intensive English Program) ม.๑/๔ ๒/๔ และ ๓/๔ จำนวน ๑๓๑ คน และนักเรียนห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ (English Program) ม.๑/๓ ๒/๓ และ ๓/๓ จำนวน ๕๒ คน วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ และ สวนสนุกดรีมเวิลด์ จ.ปทุมธานี

77EAC6D0-581D-4607-ADF5-1E281FCBDEE1 90F21831-7823-4CEA-8ACF-4A46D0C5BC4A A83F11D2-41C3-416A-AFAA-8252BB72E957 0990C81D-CDAE-45F7-9C08-42F5F168A686 94731257-95F8-441E-8DEE-679C70CDEA95 9E1B692B-7913-44A0-85B2-0CB30CBE51EB F251A9C3-6664-4C04-B5D1-8EB4DA0CC061 561B470F-E3A9-4641-A8CF-ECA858B13012 9ED06CF7-96F6-4977-9C6E-037F8C249B66 B9498CBC-356C-47BD-8C59-AA60D398590A 6DDEBBC4-A796-4954-84E8-2EC5796BAE3B30071D49-F115-4CAE-AB45-CE637CD264B1 12DCF829-4B3B-4D6A-B159-C58D35BDEE84  9D38648A-3053-473E-BC5C-35EE0234CF46 819AB932-4483-4647-B1E3-84944E0F0426 AA9C9FFC-4A26-4502-9BC9-183B7075F7D7 59709E49-9AD3-48E6-872B-7F5CDF96C718 E4734648-C59E-4482-857A-CDBD948BF1AD A27E7CAA-CD32-4FE1-BE5B-1DA8BC384C9B 63EAC5FA-BD17-4829-A1C1-3DBB43BAF935

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น